Projekt Lektorský Everest

komplexně řeší zvyšování kvalifikace lektorů dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji zaměřených na práci s pěstouny, příslušníky rodin v obtížných životních situacích a na lektory, kteří pracující s běžnými rodinami nebo širokou veřejností. Dále projekt nabízí mimořádnou možnost i dalším lektorům zmapovat svůj aktuální lektorský potenciál pomocí moderní diagnostiky a prostřednictvím lektorského Development centra a rozvíjet cíleně své další lektorské dovednosti, což povede ke zvýšení konkurenceschopnosti lektorů.

V rámci projektu byl vytvořen kompetenční model lektora a design Development centra (DC) ke vstupnímu zmapování potenciálu lektorů a jeho posunu. Dále navazují další klíčové aktivity odpovídající zaměření lektorů.

Partnerem projektu, ve kterém zajišťujeme odbornou část, je Centrum pro rodinu a sociální péči. Projekt Lektorský Everest je financován z ESF prostřednictvím OP VK a ze státního rozpočtu ČR.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvalifikace a konkurenceschopnosti lektorů dalšího vzdělávání z řad různých organizací – komerčních, neziskových či příspěvkových.

Dílčími cíli projektu jsou:

  • podpora nabídky dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji,
  • vytvoření komplexního a inovativního vzdělávacího systému,
  • vytvoření a rozšiřování moderních způsobů výuky (např. využití development centra).