Projekt Moderní lektor

„V dnešní době je jedinou možnou konkurenční výhodou, kterou firma může získat, schopnost učit se rychleji než konkurence.” (Peter Senge)

Pokud má lektor ve své roli obstát, musí se neustále vzdělávat a to nikoliv pouze v oblastech efektivního předávání informací, ale i ve fungování firemních procesů a jejich podněcování.

Projekt je rozdělen do dvou částí.:
První je zaměřena na vzdělávání v oblasti nových trendů, inovativních metod a technologií ve vzdělávání dospělých
Jejím cílem je poskytnout lektorům dostatek podnětů i sebezkušenostních zážitků ke zkvalitnění formy svých školících lekcí.

Druhá oblast se věnuje schopnosti rozšířit své lektorské působení o roli průvodce procesem zavádění změn
Specializované vzdělávání lektorů provází lektory organizačními aktivitami od přijímání a zaškolování pracovníků, přes vedení jednotlivců i týmů, zásady networkingu, až po řízení procesu změny a outplacement.
Jeho cílem je připravit lektory na přesun od role nezávislého nositele obecné informace k roli partnera při zavádění doporučovaných změn do praxe

Cíle projektu:

Hlavním cílem tohoto projektu je rozšíření kvalifikace vzdělavatelů účastníků dalšího vzdělávání (lektorů) ve Středočeském kraji prostřednictvím získání a rozšíření jejich kvalifikace v obecné i odborné oblasti.
zahrnuje také

  • vytvoření 5 inovativních vzdělávacích kurzů pro lektory
  • rozšiřování moderních způsobů výuky – DVD nahrávky, virtuální skupiny, peer učení


Rozšíření kvalifikace lektorů dalšího vzdělávání v oblasti inovativních metod vzdělávání a knowledge managementu – CZ.1.07/3.2.11/03.0129