Projekt Gramotnost není jenom čtení

reaguje na vzdělávací potřeby obyvatel malých obcí do 2000 obyvatel na území Zlínského, Jihomoravského a Pardubického kraje a řeší zvyšování obecných kompetencí v oblasti finanční, spotřebitelské, právní a počítaþové gramotnosti a základech podnikání.

V rámci projektu došlo k realizaci komplexu 5 vzdělávacích modulů (Peníze se počítají, Nenechám se napálit, Živím sám sebe, Neznalost zákona neomlouvá, Naučte se jak s chytrými telefony či tablety) v každé zapojené obci. Jedná se o finanční, počítačovou, spotřebitelskou, právní gramotnost a základy podnikání.

Vzdělávací potřeby obyvatel malých obcí často nejsou v současnosti v rámci jiného vzdělávacího programu dostatečně reflektovány. Aktivity projektu překonávají bariéry v dostupnosti dalšího vzdělávání pro ně. Účastníci zvyšovali svoji kvalifikaci, gramotnost, uplatnitelnost na trhu práce či znalosti o možnostech podnikání v modulech a individuálními konzultacemi s lektory.

Projekt byl zakončen v červnu 2015.
Podpořeno bylo více než 600 osob – obyvatel obcí s méně než 2 000 obyvatel
V Jihomoravském: Březí, Hlohovec, Hostěradice, Nenkovice, Pasohlávky*
Ve Zlínském kraji se zapojily obce: Babice, Březolupy, Březová, Popovice a Tupesy

Kontakt a bližší informace o projektu:

Číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0201
Realizátor projektu: Akropolis, o.s. a partner pro Zlínský kraj
Partneři projektu: MC Krůček pro Pardubický kraj
Koordinátorka projektu pro Jihomoravský kraj: Kateřina Geislerová – mail: [email protected], mobil:+420 608 546 658

Projekt Gramotnost na facebooku

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.