Vítáme vás na stránkách společnosti Facilita CZ- vzdělávací a poradenské společnosti, která se  zabývá rozvojem lidí a pracovních týmů.

Co děláme

Naší parketou jsou kurzy a výcviky v oblasti měkkých a manažerských dovedností a další nástroje rozvoje, tedy koučování, facilitace, assessment a development centra včetně psychodiagnostiky. Nejraději ale kombinujeme více nástrojů v dlouhodobějších programech tak, aby užitek byl pro účastníky co největší.
Velkou výhodou je naše velikost – jako lektoři menší společnosti jsme od začátku v přímém kontaktu se zadavatelem. Máme možnost poznat prostředí organizace a pochopit její strategii.
Vlastní návrh spolupráce pak z této strategie vychází – odráží nejen cíle zadavatele, ale také potřeby účastníků samotných.

Jak pracujeme

Pracujeme vždy s klienty na principu partnerské spolupráce, nasloucháme jejich potřebám a možnostem a podle toho společně vypracujeme řešení.
Naše nabídka zahrnuje zmapování situace a potřeb, návrh a realizaci programu, ale také průběžné konzultace, koučink, facilitaci reálných situací a samozřejmě vyhodnocení.

*/ facilitace

Slovo původem z latiny znamená ulehčovat, usnadňovat. Zde především ve smyslu usnadňovat proces porady, setkání, diskuse, ale i učení a rozvoje. Jde o to vést práci týmu tak, aby byla připravená, efektivně vedená, s jasnými výstupy.
Facilitační přístup uplatňujeme nejen při vedení pracovních jednání či při výcviku facilitátorů, ale při všech našich vzdělávacích a rozvojových aktivitách. Účastníci jsou pro nás partnery, protože oni nejlépe znají svou práci a její obtíže. My jim pomáháme jít k výsledku efektivní cestou.