Akademie

Akademiemi rozumíme dlouhodobější vzdělávací programy sestavené z několika navazujících modulů.

 • Obvykle se konají v průběhu týdnů až měsíců a mezi jednotlivými moduly bývá přiměřený interval.
 • Cílem je posílit dovednosti komplexnějším způsobem, než umožňuje jednorázové školení či workshop.
 • Rozhovory či diagnostika na začátku projektu dává možnost cíleně zaměřit program a cíle.
 • Je do nich zapojeno také koučování, facilitace workshopu nebo práce na projektu.
 • Účastníci také v mezičase mezi moduly pracují na svých úkolech, které se průběžně vyhodnocují.
 • Do programu je zpravidla možné více zapojit problémy z reálné praxe účastníků a firmy.
 • Umění facilitace

  Slovo původem z latiny znamená ulehčovat, usnadňovat. Zde především ve smyslu usnadňovat proces porady, setkání, diskuse, případně i učení a rozvoje.

 • Jde o to vést poradu (workshop, jednání) tak, aby byla připravená, efektivně vedená, s jasnými výstupy.
 • Kurz je určený pro potenciální facilitátory či všechny vedoucí týmů, kteří si do hloubky chtějí osvojit dovednosti a nástroje facilitace.
 • Mohou to být manažeři všech úrovní řízení, ale také šikovní lidé na nemanažerských pozicích s přirozeným respektem, citem pro atmosféru a základní komunikační schopností, které tato dovednost zajímá a inspiruje.
 • Interní lektor

  Kurz je zaměřen k výcviku interních lektorů a rozšíření obzoru lidí, kteří vedou vzdělávání dospělých.

 • Soustřeďuje se na to, jak efektivně vést vzdělávací akci, identifikovat skupiny posluchačů a přizpůsobit jim styly vedení seminářů.
 • Účastníci se budou učit účinně uplatňovat různé prezentační nástroje, zajmout a umět si udržet pozornost posluchačů a vhodně předávat danou tématiku.
 • K tomu potřebují zvládat umění argumentace, ovládat vlastní trému a účelně využívat technické pomůcky.